|  Sandėliavimo, perkrovimo paslaugos

  • krovos darbai terminale iš mašinos į mašiną, iš mašinos į sandėlį ir atvirkščiai;
  • prekių sandėliavimas, rūšiavimas, perpakavimas;
  • išvykimo transporto dokumentų ruošimas.